«Context menu« og andre menynavn,
vanskeligheter ved oversettelsene

Opprettet 7.7.2003, sist endret 31.7.2008

To engelske betegnelser ligner hverandre og blir på originalspråket (engelsk) ofte brukt om det samme, nemlig en meny som kommer frem ved å høyreklikke på et objekt:
«context menu»
«pop-up menu»

I tillegg har vi disse tre, som alle beskriver det vi vil oversette med «rullegardinmeny»:
«drop down menu» (rullegardinmeny)
«drop down toolbar» (rullegardinmeny)
«pulldown menu» (rullegardinmeny)

Etter lange diskusjoner på lista i begynnelsen av juli 2003, så kom vi frem til følgende forslag til oversettelse:
«meny» (av og til behøves det ingen nærmere spesifikasjon;
eksempel : trykk på høyre museknapp og velg xxx fra menyen)
«kontekstmeny» (ikke god)
«omgivelsesmeny» (forslag)
«nedtrekksmeny» (erstattes med rullegardinmeny)
«lokalmeny» (Mitt dataleksikon)
«sprettoppmeny»

Knut påpekte forskjellen mellom «virkelige» «pop-up menu», dvs menyer som spretter opp av seg selv når musepekeren holdes over det rette området. Dette er en teknikk de fleste kjenner fra nettsider, men som av og til kan legges inn eller slås på i andre programmer. Allikevel er «pop-up menu» i mange programmer også brukt helt synonymt med ordet «context menu» om en «høyreklikksmeny». Denne betydningen er godt etablert i engelsk, teknisk dokumentasjon, så originalspråket er inkonsistent.

«Context menu» er bedre enn «pop-up menu» på engelsk, siden det forklarer funksjonen til menyen i stedet for bare hvordan den ser ut eller hvordan den oppfører seg. Siden «popup» på engelsk er veletablert i begge betydningene, blir det likevel vanskelig å si at «context menu» bør brukes i alle tilfeller.

Vi har per 31.7.2008 gått over til å bruke bare «sprettopp», da ordet «sprettoppvindu» er i bruk i Mozilla-oversettelsene og dels i KDE. For å unngå blanding i ulike fri programvare-prosjekter samkjører vi på dette også i OpenOffice.org (OOo) fra nå. «oppsprettsmeny» er dermed ute av ordlista (var før standard i OOo).
«Kontekstmeny» er teknisk korrekt, men lite forståelig for folk flest. «Omgivelsesmeny» er greit, men et langt og klumpete ord. «Lokalmeny» kommer derimot med som et alternativ, mens de andre strykes.

Forskjellen mellom en meny som spretter opp når musa beveges over området og en meny som aktivt må velges med et musetrykk overses i denne sammenheng bl.a fordi også de engelske strengene, som nevnt, er inkonsistente, altså vaklende i bruk av disse ordene.

Tilbake til ordlista