Snarveistast og hurtigtast, kort forklaring av forskjellen

1.10.2004

Det er prinsipielt to slags snarveier: De som går til et element på skjermen, og de som går til en menyoppføring. Førstnevnte kaller vi for en «snarveistast», sistnevnte for «hurtigtast».

For å forklare på en annen måte: I en del grafiske elementer kan en av bokstavene i et av orda være understreket. Dette markerer at brukeren kan trykke «Alt + bokstaven» for å bruke den. Dette kallar vi en «snarveistast». Det finnes også andre tastekombinasjoner som ikke er knyttet til synlige ord eller bilder, og dermed alltid vil fungere. Typiske eksempler er «F1» for hjelp og «Ctrl + S» for å lagre. Slike taster kaller vi «hurtigtaster».

På engelsk finnes det en vrimmel av betegnelser for dette, og ikke er de så konsekvente bestandig heller, allikevel bør vi prøve å være det på norsk

Engelske betegnelser

«(keyboard) accelerator» = «snarveistast»
«keybinding/shortcut key» = «hurtigtast»
Tilbake til ordlista