The K Desktop Environment

KDEs dataord: Bildeordbok


Dette er en litt beskåret kopi av KDEs «Visual Dictionnary» som er en hjelp for oversettere av KDE. Men bør selvsagt kunne være til hjelp for alle som oversetter dataprogrammer, eller vil forstå dem :-)

en: Button
no: Knapp
en: Check Boxes
no: Avkryssingsboks
en: Colour Selector
no: Fargevelger
en: Combo Box
no: Kombinasjonsboks
en: Dialog Box
no: Dialogvindu
en: Drop Down Box
no: Nedtrekksliste
en: Icon List
no: Ikonliste
en: List Box
no: Liste(boks)
en: Menubar
no: Menylinje
en: Progress Bar
no: Framdriftsviser
en: Radio Buttons
no: Radioknapp
en: Scroll Bar
no: Rullefelt
en: Slider
no: Glidebryter
en: Spinbox
no: Tallboks
en: Status Bar
no: Statuslinje
en: Tab
no: Fane
en: Tabbed Window
no: Vindu med faner
en: Text Box
no: Skrivefelt
en: Toolbar
no: Verktøylinje
en: Tree View
no: Trevisning
en: Window Titlebar
no: Tittellinje


Norsk versjon lagt ut 7. august 2003
Originalen ble laget 26. Juni 2000 og vedlikeholdes av Mike McBride

Tilbake til ordlista