Skulelinux: Omsetjing

Omsetjing

Språk

Skulelinux

Nyttig informasjon

Omsetjing

Enkle innføringskurs

Statistikk

KDE 3.4.x

Omsetjarverktøy

SVN

Anna