Skolelinux: Oversettelse

Oversettelse

Språk

Skolelinux

Hente ned SVN-filer

Du trenger:

Du gjør:

Hvis du ikke kan eller liker skriveprogrammet «vi», må du angi miljøvariabelen EDITOR, f.eks.:
export EDITOR=nano

I en xterm (eller et annet skall) går du til en mappe du har laget til formålet:
cd /home/ditt_brukernavn/svn/sti-til-filen-du-har-endret/

Skriv for eksempel:
svn checkout svn+ssh://ola@developer.skolelinux.no/repos/skolelinux/trunk/i18n/kde

Hele Skolelinux-treet utgjør tilsammen 2,3 GB, så hvis du ikke har god plass på harddisken og bred linje, så bør du begrense deg til det du virkelig trenger. Skriv inn passordet du har fått for Skolelinux-kontoen (det vil ikke vises på skjermen), og len deg tilbake! En haug med ensartede meldinger ruller nå over skjermen:

U skolelinux/src/task-skolelinux/lists/task-skolelinux-server.txt
U skolelinux/src/task-skolelinux/lists/task-skolelinux-thinclient.txt
U skolelinux/src/task-skolelinux/lists/task-skolelinux-workstation.tx

Når det stopper har du sjekket ut skolelinux-treet til din maskin. Gratulerer

Tips

Hvis du har treg Internett-linje eller av andre grunner vil laste ned minst mulig, kan du også bruke ssh til å komprimere pakkene før de sendes. I oppsettsfila for ssh (~/.ssh/config), vanligvis finnes den ikke fra før, så bare opprett mappa «.ssh» (ta med punktumet foran!) og fila «config» i den. I fila skriver du:

Compression yes
CompressionLevel 4
Sist endret lørdag 3. desember 2005