Skolelinux: Oversettelse

Oversettelse

Språk

Skolelinux

Oppsett og bruk av SVN

Detaljene vi tar for oss her, er rettet mot nye brukere av Skolelinux' SVN. Det de trenger å vite skal stå her.

Få en konto på Skolelinux

Konto? Du får et brukernavn og et passord, og kan logge deg inn på maskinen developer.skolelinux.no med SSH. Kombinasjonen av et brukernavn, et passord og en filmappe reservert for den brukeren kalles en konto.

SVN-infosiden står det hvordan du får konto.

Installer et SVN-program

Under Linux må du installere pakka subversion.


Flere detaljer finner du på SVN-infosiden.
Sist endret lørdag 3. desember 2005