Skolelinux: Oversettelse

Oversettelse

Språk

Skolelinux

Meld inn i SVN på 1-2-3

Du trenger:

Du gjør:

Hvis du ikke kan eller liker editoren «vi», må du sette miljøvariabelen EDITOR, f.eks.:

export EDITOR=xedit

I en xterm (eller et annet skall) går du til den mappa du har laget til formålet:

cd /home/ditt_brukernavn/svn/sti-til-filen-du-har-endret/

Skriv:

svn up (se etter andres endringer) og deretter
svn status (vis hvilke filer du har endret)

Svn-tjeneren skal da svare

ola@skolelinux.ping.uio.no's password:

Skriv inn passordet du har fått for Skolelinux-kontoen (det vil ikke vises på skjermen). Da får du følgende:

M filnavn.po

Hvis du er usikker på hvilke endringer du har gjort kan du kjøre

svn diff filnavn.po

Svn vil da vise deg hvilke endringer du har gjort («+» foran det du har lagt til og «-» foran det du har fjernet)

Så skriver du

svn ci -m "kommentar om endringen" filnavn.po

Gjenta passordet.

Skriveprogrammet du har valgt da du valgte verdien for EDITOR (se ovenfor) vil nå sprette opp. Skriv inn en kommentar øverst om det du har oversatt. En linje er nok. Lagre filen og avslutt editoren. Hvis alt går bra, får du disse meldingene:

    Legger til    filnavn.po
    Sender fildata .
    La inn revisjon 45921.
   
Revisjonstallet øker med en for hver innmelding og gjelder hele svn.
Sist endret: Lørdag 3. desember 2005