Fargenavn i X11 – sortert etter nyanse

Her er alle fargene som er i bruk av Microsoft explorer og Netscape som fargenavn. Den første fargen er laget ved å skrive inn navnet i HTML-koden, den ved siden av ved hjelp av heksadesimalverdien. De burde være helt like. Kodene til høyre er den heksadesimalverdien man må skrive inn for å få denne fargen ved hjelp av HTML. Tallet etter er samme tallene, bare i titallsystemet. Etter navnet på hver farge har jeg satt mitt forslag til norsk oversettelse. Så da er det bare fritt fram for å komme med egne forslag. (Selve fargetabellen er laget av Robert hess i Microsoft, i 1996. Jeg har tatt bort alt annet enn tabellen og lagt til de norske fargenavnene.)

Farger merket med * er kvalitetssikret og OK.

Denne fargeoversikten er også tilgjengelig i PO-format, for bruk som jamføringsordliste.

Brukt navn Brukt verdi Engelsk Norsk Heksadesimal Desimal
    LightPink rosa* #FFB6C1 255,182,193
    Pink lyserosa* #FFC0CB 255,192,203
    Crimson karmosinrød* #DC143C 220,20,60
    LavenderBlush lillahvit #FFF0F5 255,240,245
    PaleVioletRed gammelrosa #DB7093 219,112,147
    HotPink halvmørk rosa #FF69B4 255,105,180
    DeepPink rødrosa #FF1493 255,20,147
    MediumVioletRed rødfiolett #C71585 199,21,133
    Orchid orkide(-lilla) #DA70D6 218,112,214
    Thistle lys grålilla #D8BFD8 216,191,216
    Plum plommefarget #DDA0DD 221,160,221
    Violet fiolett #EE82EE 238,130,238
    Magenta magentarød* #FF00FF 255,0,255
    Fuchsia magentarød* #FF00FF 255,0,255
    DarkMagenta mørkelilla #8B008B 139,0,139
    Purple purpur #800080 128,0,128
    MediumOrchid middels orkide(-lilla) #BA55D3 186,85,211
    DarkViolet mørk fiolett #9400D3 148,0,211
    DarkOrchid mørk orkide(-lilla) #9932CC 153,50,204
    Indigo indigoblå* #4B0082 75,0,130
    BlueViolet blåfiolett #8A2BE2 138,43,226
    MediumPurple middels purpur #9370DB 147,112,219
    MediumSlateBlue lys kornblå #7B68EE 123,104,238
    SlateBlue kornblå #6A5ACD 106,90,205
    DarkSlateBlue mørk kornblå #483D8B 72,61,139
    Lavender lavendel(-blå) #E6E6FA 230,230,250
    GhostWhite egghvit (ev. lys antikk) #F8F8FF 248,248,255
    Blue blå* #0000FF 0,0,255
    MediumBlue middels blå #0000CD 0,0,205
    MidnightBlue midnattsblå #191970 25,25,112
    DarkBlue mørkeblå #00008B 0,0,139
    Navy marineblå* #000080 0,0,128
    RoyalBlue kongeblå* #4169E1 65,105,225
    CornflowerBlue lys kongeblå (passer ikke helt, noen bedre?) #6495ED 100,149,237
    LightSteelBlue lys stålblå #B0C4DE 176,196,222
    LightSlateGray lys skifergrå* #778899 119,136,153
    SlateGray skifergrå* #708090 112,128,144
    DodgerBlue lys havblå? #1E90FF 30,144,255
    AliceBlue blåhvit #F0F8FF 240,248,255
    SteelBlue stålblå #4682B4 70,130,180
    LightSkyBlue lys himmelblå #87CEFA 135,206,250
    SkyBlue himmelblå #87CEEB 135,206,235
    DeepSkyBlue mørk himmelblå #00BFFF 0,191,255
    LightBlue lyseblå? (Ligner veldig på den neste ..) #ADD8E6 173,216,230
    PowderBlue lys grønnblå #B0E0E6 176,224,230
    CadetBlue mørk grønnblå #5F9EA0 95,158,160
    Azure asurblå #F0FFFF 240,255,255
    LightCyan lys cyanblå #E0FFFF 224,255,255
    PaleTurquoise lys turkisblå #AFEEEE 175,238,238
    Cyan cyanblå* #00FFFF 0,255,255
    Aqua cyanblå* #00FFFF 0,255,255
    DarkTurquoise mørk turkis #00CED1 0,206,209
    DarkSlateGray mørk grønngrå #2F4F4F 47,79,79
    DarkCyan mørk cyanblå #008B8B 0,139,139
    Teal mørk grønnblå #008080 0,128,128
    MediumTurquoise middels turkis #48D1CC 72,209,204
    LightSeaGreen lys havgrønn #20B2AA 32,178,170
    Turquoise turkis #40E0D0 64,224,208
    Aquamarine akvamarin #7FFFD4 127,255,212
    MediumAquamarine middels akvamarin #66CDAA 102,205,170
    MediumSpringGreen lys gressgrønn #00FA9A 0,250,154
    MintCream grønnhvit #F5FFFA 245,255,250
    SpringGreen vårgrønn #00FF7F 0,255,127
    MediumSeaGreen middels havgrønn #3CB371 60,179,113
    SeaGreen havgrønn #2E8B57 46,139,87
    Honeydew grønnhvit2 #F0FFF0 240,255,240
    LightGreen lysegrønn #90EE90 144,238,144
    PaleGreen lys lysegrønn #98FB98 152,251,152
    DarkSeaGreen mørk havgrønn #8FBC8F 143,188,143
    LimeGreen gressgrønn #32CD32 50,205,50
    Lime (ren) grønn #00FF00 0,255,0
    ForestGreen skoggrønn #228B22 34,139,34
    Green mørkegrønn2 #008000 0,128,0
    DarkGreen mørkegrønn1 #006400 0,100,0
    Chartreuse løvgrønn #7FFF00 127,255,0
    LawnGreen Løvgrønn2 #7CFC00 124,252,0
    GreenYellow gulgrønn #ADFF2F 173,255,47
    DarkOliveGreen mørk olivengrønn #556B2F 85,107,47
    YellowGreen grønngul #9ACD32 154,205,50
    OliveDrab middels olivengrønn #6B8E23 107,142,35
    Beige beige #F5F5DC 245,245,220
    LightGoldenrodYellow lys fersken(-farge) #FAFAD2 250,250,210
    Ivory elfenbenshvit* #FFFFF0 255,255,240
    LightYellow lysegul? #FFFFE0 255,255,224
    Yellow gul* #FFFF00 255,255,0
    Olive olivengrønn #808000 128,128,0
    DarkKhaki mørk kaki (mørk brungul) #BDB76B 189,183,107
    LemonChiffon fersken(-farge) #FFFACD 255,250,205
    PaleGoldenrod lys korngul #EEE8AA 238,232,170
    Khaki kaki (brungul?) #F0E68C 240,230,140
    Gold gullgul #FFD700 255,215,0
    Cornsilk lys korngul #FFF8DC 255,248,220
    Goldenrod gyldenris #DAA520 218,165,32
    DarkGoldenrod mørkebrun (rød oker, kastanjefarget?) #B8860B 184,134,11
    FloralWhite blomsterhvit #FFFAF0 255,250,240
    OldLace kniplingshvit #FDF5E6 253,245,230
    Wheat varm sienna (mandarin) #F5DEB3 245,222,179
    Moccasin lys gulbrun #FFE4B5 255,228,181
    Orange branngul #FFA500 255,165,0
    PapayaWhip lys papaya #FFEFD5 255,239,213
    BlanchedAlmond lys papaya2 #FFEBCD 255,235,205
    NavajoWhite gulbrun #FFDEAD 255,222,173
    AntiqueWhite gammelhvit #FAEBD7 250,235,215
    Tan matt mellombrun #D2B48C 210,180,140
    BurlyWood matt mellombrun2 #DEB887 222,184,135
    Bisque lys papaya3 #FFE4C4 255,228,196
    DarkOrange mørk oransje #FF8C00 255,140,0
    Linen linhvit #FAF0E6 250,240,230
    Peru lys nøttebrun #CD853F 205,133,63
    PeachPuff brunrosa #FFDAB9 255,218,185
    SandyBrown sandbrun #F4A460 244,164,96
    Chocolate sjokoladebrunt #D2691E 210,105,30
    SaddleBrown mørk nøttebrun #8B4513 139,69,19
    Seashell skjellhvit #FFF5EE 255,245,238
    Sienna nøttebrun #A0522D 160,82,45
    LightSalmon lys lakserød #FFA07A 255,160,122
    Coral korallrød #FF7F50 255,127,80
    OrangeRed rødoransje #FF4500 255,69,0
    DarkSalmon mørk lakserød #E9967A 233,150,122
    Tomato tomatrød #FF6347 255,99,71
    MistyRose lys rosenrød #FFE4E1 255,228,225
    Salmon lakserød* #FA8072 250,128,114
    Snow snøhvit #FFFAFA 255,250,250
    LightCoral lys korallrød #F08080 240,128,128
    RosyBrown brunlilla #BC8F8F 188,143,143
    IndianRed rustrød #CD5C5C 205,92,92
    Red rød* #FF0000 255,0,0
    Brown brun #A52A2A 165,42,42
    FireBrick mursteinsrød #B22222 178,34,34
    DarkRed mørkerød #8B0000 139,0,0
    Maroon rødbrun* #800000 128,0,0
    White hvit* #FFFFFF 255,255,255
    WhiteSmoke røykhvit #F5F5F5 245,245,245
    Gainsboro lys,lys grå #DCDCDC 220,220,220
    LightGrey lysegrå #D3D3D3 211,211,211
    Silver sølvgrå #C0C0C0 192,192,192
    DarkGray grå #A9A9A9 169,169,169
    Gray mørkegrå #808080 128,128,128
    DimGray mørk mørkegrå #696969 105,105,105
    Black svart* #000000 0,0,0