Omsetjing: Nynorsk

Omsetjing

Språk

Skulelinux

Info om nynorskomsetjingane

Gaute Hvoslef Kvalnes, 2003-15-11