Oversettelse: Bokmål

Oversettelse

Språk

Skolelinux

Info om bokmålsoversettelsene